Centrum Obsługi Administracji Rządowej finalizuje postępowania na wybór wykonawców w megaprzetargu na dostawę 394 tys. laptopów dla uczniów. Choć rozpoczął się rok szkolny, nadal sprzęt nie dotarł do wielu szkół. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje jako główny powód opieszałość samorządów w zawieraniu stosownych umów i apeluje do nich o szybsze działania w tym temacie. Do podpisania umowy ramowej w czerwcu br. wybrano 13 firm. Kolejnym etapem są kontrakty wykonawcze. W końcu sierpnia br. resort informował o rozstrzygnięciach w większości regionów.

Ostatnio wybrano najkorzystniejsze oferty na dostawę laptopów w kolejnych 23 podregionach.

Oto wybrane konsorcja, wraz numerem zamówienia wykonawczego dla obszaru NUTS 3:

5
Podregion rybnicki: 6285 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 944,62 zł brutto.

10
Podregion bialski: 2688 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 917,56 zł brutto.

12
Podregion bielski: 7296 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 911,41 zł brutto.

15
Podregion ciechanowski: 3293 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 917,56 zł brutto.

21
Podregion gorzowski: 4039 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 910,18 zł brutto.

22
Podregion grudziądzki: 4051 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 915,10 zł brutto.

23
Podregion inowrocławski: 3365 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 918,79 zł brutto.

33
Podregion leszczyński: 6454 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 908,95 zł brutto.

35
Podregion łomżyński: 3595 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 916,33 zł brutto.

36
Podregion łódzki: 3850 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 907,72 zł brutto.

40
Podregion M. Szczecin: 4059 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 908,95 zł brutto.

46
Podregion opolski: 5589 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 904,03 zł brutto.

47
Podregion ostrołęcki: 3908 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 917,56 zł brutto.

49
Podregion pilski: 4484 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 911,41 zł brutto.

50
Podregion piotrkowski: 5641 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 885,58 zł brutto.

54
Podregion puławski: 4322 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 916,33 zł brutto.

57
Podregion skierniewicki: 3473 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 918,79 zł brutto.

58
Podregion słupski: 3450 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 906,49 zł brutto.

59
Podregion sosnowiecki: 6018 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Euvic Solutions i Infonet Projekt z ceną jednostkową 2 906,49 zł brutto.

60
Podregion starogardzki: 4511 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 885,58 zł brutto.

67
Podregion tyski: 4692 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 915,10 zł brutto.

72
Podregion zielonogórski: 6284 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System z ceną jednostkową 2 885,58 zł brutto.

73
Podregion żyrardowski: 2935 szt. laptopów, najkorzystniejsza oferta: konsorcjum Terg i Image Recording Solutions z ceną jednostkową 2 918,79 zł brutto.