Rosnące zapotrzebowanie na usługi oparte na chmurze napędza rozwój europejskiego rynku usług IT i biznesowych, a region EMEA ustanowił nowy rekord w wydatkach na as-a-service w II kw. 2021, zgodnie z danymi indeksu Information Services Group.

EMEA ISG Index mierzy komercyjne kontrakty outsourcingowe o rocznej wartości kontraktu (ACV) wynoszącej 5 mln dol. lub więcej. W II kw. 2021 r. w regionie EMEA ACV dla połączonego rynku, obejmującego zarówno usługi as-a-service jak i usługi zarządzane, sięgnęło 6,3 mld dol. To wzrost o 31 proc. w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku i o 4 proc. w porównaniu z I kw. roku bieżącego. Był to też trzeci kwartał z rzędu, w którym łączna wartość ACV przekroczyła 6 mld dol.

Wydatki na chmurę wzrosły o 41 proc. w ciągu ostatniego roku i o 15 proc. od pierwszego kwartału do poziomu 2,9 mld dol. Stanowią obecnie 46 proc. łącznego rynku.

W segmencie as-a-service wartość infrastruktury jako usługi (IaaS) wzrosła o 47 proc. (18 proc. kwartał do kwartału), do poziomu 2,2 mld dol., podczas gdy oprogramowanie jako usługa (SaaS) wzrosło o 27 proc. (5 proc. kwartał do kwartału), do 722 mln dol.

Usługi zarządzane, które wyniosły 3,4 mld dol., spadły o 4 proc. kwartał do kwartału, (drugi z rzędu spadek kwartalny), chociaż wzrosły o 23 proc. w porównaniu z drugim kwartałem rok temu.

W pierwszej połowie 2021 r. wartość ACV na połączonym rynku wyniosła 12,3 mld dol. To wzrost o 25 proc. Segment as-a-service osiągnął wynik 5,4 mld dol. (o 27 proc. w górę). Usługi zarządzane natomiast 6,9 mld dol. (o 23 proc. w górę). W ramach usługi as-a-service, IaaS osiągnął wartość 4 mld dol., co oznacza wzrost o 33 proc., a SaaS – 1,4 mld dol. (wzrost o 13 proc).