Polska jest jednym z liderów cyfrowej transformacji w regionie CEE – wykorzystanie usług chmurowych do celów biznesowych przynajmniej w jednym obszarze deklaruje tu 8 na 10 menedżerów. Ten wynik plasuje nasz kraj powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszącej 76 proc. i na drugiej pozycji wśród analizowanych państw. Lepiej sytuacja wygląda tylko na Węgrzech – tam korzystanie z usług chmurowych w co najmniej jednej gałęzi działalności potwierdza 86 proc. badanych.

Usługi chmurowe znajdują zastosowanie w różnych obszarach biznesu. W Polsce najczęściej są to rozliczenia i płatności oraz marketing – 47 proc. firm. Na drugim miejscu znalazły się wsparcie bezpieczeństwa i zakupy (po 44 proc.).

W ciągu najbliższego roku wdrożenie przynajmniej jednej usługi chmurowej planuje 7 na 10 menedżerów. Jako największy benefit korzystania z usług chmurowych menedżerzy z Polski postrzegają zwiększenie bezpieczeństwa danych (27 proc.). Paradoksalnie ten sam czynnik stanowi także największe źródło niepokoju. 7 na 10 firm z Polski obawia się przecieków danych wrażliwych oraz narażenia na szpiegostwo przemysłowe.

– Jak pokazuje nasz raport najważniejszym powodem inwestycji w chmurę jest dążenie do wzrostu biznesu. Cel ten wskazuje 40 proc. menedżerów – zdecydowanie najwięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mogąc do końca przewidzieć co przyniesie przyszłość, firmy chcą działać możliwie jak najzwinniej i odpowiedzialnie, maksymalizując przy okazji bezpieczeństwo swoich danych. Tę zwinność w dużej mierze zapewnia środowisko cloud IT – podsumowuje Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.