Gartner przewiduje, że globalne wydatki na IT wyniosą w 2022 roku 4,5 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Analitycy oczekuje się, że wydatki na IT w 2022 roku wzrosną, ale będą wolniejsze niż rok wcześniej ze względu na cięcia wydatków na komputery, tablety i drukarki wśród konsumentów. Taki stan rzeczy spowoduje spadek wydatków na wymienione urządzenia o 5 proc.

Najważniejsza dla wszystkich jest inflacja. Banki centralne na całym świecie koncentrują się na walce ze wzrostem cen, który powinien osłabnąć do końca 2023 roku. Jednak obecny poziom zmienności obserwowany zarówno w przypadku inflacji, jak i kursów walutowych, nie powinien zatrzymać planów inwestycyjnych dyrektorów ds. informatyki. Organizacje, które nie inwestują w krótkim okresie, prawdopodobnie pozostaną w tyle w perspektywie średnioterminowej i ryzykują, że nie będą istnieć w dłuższej perspektywie – mówi John-David Lovelock, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Analitycy Gartnera twierdzą, że wzrost cen i niepewność dostaw, pogłębione przez rosyjską inwazję na Ukrainę, przyspieszyły przejście w preferencjach zakupowych wśród dyrektorów ds. informatyki i ogólnie przedsiębiorstw. Coraz częściej odchodzą od własności na rzecz usług – zwiększając wydatki na chmurę, w bieżącym roku oczekiwany jest wzrost sprzedaży usług chmury publicznej o 22,1 proc.

Ponadto zainteresowanie usługami chmurowymi przyczyniło się do wzrostu popytu na serwery. Gartner przewiduje, że w tym roku sprzedaż tych urządzeń wzrośnie o 16,6 procent. Natomiast wydatki na systemy centrów danych odnotują największy wzrost ze wszystkich segmentów w 2022 roku i wyniosą 11,1 proc.

Oczekuje się, że usługi konsultingowe i wdrożeniowe w chmurze oraz usługi zarządzane wzrosną o 17,2 proc. w 2022 roku, co przyczyni się do wzrostu całego segmentu usług IT o 6,2 proc. w ujęciu rocznym.