Urząd Komunikacji Elektronicznej kontrolował dekodery dostępne na rynku od 1 października do 15 listopada 2012 r. Sprawdzano m.in., czy urządzenia nie przekraczają norm w przypadku zakłóceń i poboru mocy, czy mają oznakowanie CE, a także, czy producent wystawił deklarację zgodności z wymaganiami.

Pod lupę wzięto 45 modeli dekoderów. Według UKE wytypowano je losowo, biorąc jednak pod uwagę dostępność na rynku. W 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia formalne. Urząd poinformował, że producenci już podjęli działania w celu ich usunięcia.

 

Biorąc pod uwagę parametry techniczne, wynik negatywny otrzymało 6 dekoderów (podajemy nazwy modeli i uzasadnienie UKE):

• Apollo AHD 115 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.6 tab. 5.

• Korr HD 128 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

• Manta DVBT012 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych, wypromieniowanych przez przewód sieciowy zgodnie z Normą PN-EN 55013:luty 2004 (p 4.5 tablica 4).

• Goclever DVB-T 200 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

• Vakoss DB-642 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

• Blow 4705 HD – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

 

Prezes UKE może nakazać całkowite wycofanie z obrotu w Polsce tych urządzeń. Sprzedawcom wprowadzającym je do oferty grozi wówczas odpowiedzialność karna i finansowa.

Według urzędu wszystkie sprawdzone dekodery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).

UKE zapowiada w 2013 r. kontrole dostępnych w handlu tzw. set top boxów, umożliwiających odbiór nie tylko naziemnej telewizji cyfrowej, lecz także telewizji satelitarnej lub kablowej.