Tech Data została przejęta przez inwestora finansowego – fundusze zarządzane przez Apollo Global Management. Tym samym sfinalizowano transakcję, uzgodnioną w listopadzie ub.r. Jej wartość wyniosła 6 mld dol. Kwota obejmuje 3,75 mld dol. inwestycji Apollo.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, CEO Rich Hume pozostanie na stanowisku. Spółka zostanie wycofana z giełdy, co ma zapewnić większą swobodę w kształtowaniu strategii w dłuższym terminie.

„Rich i zespół Tech Daty uzyskają strategiczną i finansową elastyczność w inwestowaniu w nowe technologie, rozszerzanie usług i realizowanie transakcji, które naszym zdaniem będą generować tworzenie wartości w długim terminie” – ogłosił Matt Nord, jeden z partnerów private equity w Apollo.

Tech Data stawia na chmurę

Długoterminowe zaangażowanie nowego właściciela w międzynarodowego dystrybutora ma potwierdzać ogłoszona inwestycja – wraz z finalizacją przejęcia, Tech Data zamierza przeznaczyć ok. 750 mln dol. w ciągu kolejnych 5 lat na „inicjatywy cyfrowej transformacji”. Środki mają wesprzeć współpracę z partnerami handlowymi. Według zapowiedzi pójdą m.in. na rozbudowę platformy chmurowej StreamOne, optymalizację i standaryzację procesów oraz przetwarzanie danych i analitykę, w celu zwiększenia sprawności i elastyczności działania w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Jak stwierdzono, inicjatywy cyfrowej transformacji Tech Daty skupiają się na dostarczaniu nowoczesnej automatyki, platform i narzędzi analitycznych, co pozwala szybciej odpowiadać na rosnące potrzeby partnerów. Program inwestycyjny obejmuje budowę platformy biznesowej oraz cyfrowego obrotu opartego na chmurze.

„W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię przekształcania firmy w taką, która definiuje nowy standard doskonałości operacyjnej i kulturowej w naszej branży. Wierzymy, że Apollo będzie nieocenionym partnerem, który pomoże nam lepiej wspierać naszych partnerów handlowych przy wprowadzaniu na rynek produktów i rozwiązań, których świat potrzebuje dla lepszej łączności i rozwoju” – mówi Rich Hume, dyrektor generalny Tech Data.

„Inwestycja obejmująca kolejne pięć lat pozwoli zapewnić spółce zasoby niezbędne do wdrożenia odważnego programu innowacji, który zmieni sposób, w jaki obsługiwani są partnerzy sprzedaży pośredniej i pracownicy” – utrzymuje Robert Kalsow-Ramos, partner private equity Apollo.

Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach strategią Tech Data koncentruje się na rozwijaniu szybko rosnących rozwiązań „nowej generacji”, jak chmura, bezpieczeństwo, analityka, internet rzeczy, nie zaniedbując tradycyjnego biznesu, który generuje większość sprzedaży.

Spadki w I kw., większy zysk w Europie

Tech Data w swoim I kw. finansowym, zakończonym w końcu kwietnia br. (czyli ostatnim pełnym kwartale przed przejęciem przez Apollo), pokazała niższe przychody (-3 proc.), marżę (-44 pkt, co dało 6,5 proc. skonsolidowanej marży) i zysk netto (-13 proc.) niż w analogicznym okresie ub.r.

W Europie mimo niższej sprzedaży (-8 proc.) zysk operacyjny wyraźnie wzrósł (+26 proc.).

W marcu br. CEO firmy informował o dużym popycie na sprzęt do home office, wskazując również na niewielkie jego zdaniem ryzyko związane z podażą.

Dystrybutor lepsze wyniki pokazał za miniony rok finansowy.