Konsorcjum na czele z Nokią z jednej strony, oraz PKP PLK z drugiej, spotkają się w sądzie polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji. Sprawa dotyczy wielkich pieniędzy. Wartość przedmiotu sporu określono na ponad 6 mld zł (dokładnie 6 065 464 918,72 zł).

Mediację uzgodniono w związku z realizacją umowy z 2018 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1″.

Wykonawcę wybrano w efekcie przetargu, w którym konsorcjum złożyło ofertę wartą 2,8 mld zł brutto. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę i wdrożenie bezprzewodowego systemu łączności na liniach kolejowych o długości 13,8 tys. km. Pandemia skomplikowała prace przy tym wielkim projekcie.

W skład konsorcjum realizującego kontrakt oprócz Nokii jako lidera wchodzą: Fonon (spółka zależna Wasko), SPC-2 (spółka zależna Pozbudu) i Herkules Infrastruktura.

Mediacja przed sądem polubownym będzie dotyczyć wydłużenia terminów realizacji umowy, zwiększenia kwot dla konsorcjum za wykonanie prac, waloryzacji kontraktu i jego kontynuacji. Strony będą też rozmawiać o potencjalnych roszczeniach PKP wobec konsorcjum (ewentualne kary umowne, odszkodowania). Jak zastrzeżono, porozumienie w sprawie mediacji nie oznacza uznania istnienia roszczeń drugiej strony.