Może dojść do opóźnienia w realizacji wielkiego projektu "budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Powód: koronawirus i ogłoszenie epidemii przez WHO.

Informację w tej sprawie otrzymała spółka zależna Wasko – Fonon, która należy do konsorcjum realizującego część 1 projektu (wdrożenie systemu GSM-R).

Otóż według Wasko informacja z Biura Inżyniera Projektu PKP PLK wskazuje, iż epidemia może spowodować opóźnienie w realizacji robót na skutek zachorowań na większą skalę i przerwanie łańcucha dostaw.

Warta 2,8 mld zł inwestycja obejmuje zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie systemu łączności bezprzewodowej na blisko 14 tys. km linii kolejowych. Przetarg rozstrzygnięto w 2018 r. Umowy podpisano z konsorcjum Nokii oraz spółek zależnych Wasko, Pozbudu i Herkulesa.

Koronawirus może obniżyć wyniki Wasko

Jednocześnie Wasko informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw komponentów, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników.

W ocenie zarządu sytuacja ta może rzutować na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe spółki jak i całej grupy.

Wasko zapowiada informację dotyczącą wpływu koronawirusa na działalność, sytuację oraz wyniki finansowe po przeprowadzeniu stosownej analizy. 

Śląska spółka zastosowała się do nowego zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który zakomunikował wczoraj KNF. Otóż obecnie wymaga się od spółek giełdowych jak najszybszego ujawniania istotnych informacji o wpływie koronawirusa Covid-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy albo sytuację finansową.