W marcu br. producent przeprowadził badanie dotyczące wpływu rozwoju umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji na rozwój biznesu. Wzięło w nim udział 12 tys. pracowników i liderów z większych przedsiębiorstw na 20 rynkach na całym świecie, w tym w Polsce. Zdaniem uczestników popyt na umiejętności z zakresu AI znacząco rośnie. Polscy ankietowani przyznają, że już w ciągu 6-10 najbliższych lat udział osób z wymaganymi kompetencjami w tym zakresie sięgnie 55 proc., przy średniej dla wszystkich krajów wynoszącej 49,5 proc. W firmach wykorzystujących sztuczną inteligencję w sposób zaawansowany, specjaliści od AI będą stanowili nawet 58 proc. wszystkich pracowników posiadających kompetencje w tym zakresie.

Rozwój umiejętności cyfrowych w obszarze AI to swoista polisa ubezpieczeniowa dla każdego biznesu na przyszłość. Potrzeba do tego odpowiedniej kultury organizacyjnej, ale także odpowiednich zasobów wiedzy i motywacji. Ogłoszony przez Microsoft plan inwestycyjny związany z budową pierwszego w Polsce centrum przetwarzania danych w chmurze i rozwojem kompetencji cyfrowych dla 150 tysięcy osób pozwoli jeszcze lepiej uwolnić potencjał, który drzemie nie tylko w polskich programistach i osobach pracujących w branży IT. Szansę na zdobycie nowych umiejętności w ramach różnorodnych projektów, warsztatów, hackathonów i szkoleń będzie miał każdy. Program wzmocni rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, żeby technologiczne serce Europy biło właśnie tutaj – mówi Magda Taczanowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Awanse i nagrody

Już teraz prawie 58 proc. pracowników polskich firm wykorzystujących AI w sposób zaawansowany widzi szansę na to, że technologia pozwoli im wykonywać zadania o większym znaczeniu dla organizacji.

80 procent polskich firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, które już mają rozwiązania AI na pokładzie, widzi w tej technologii konkretną wartość dla swojego biznesu. Główne obszary, w których wykorzystują sztuczną inteligencję to bardziej produktywne procesy oraz rozwój produktów i usług. Zastosowanie automatyzacji pozwala na odzyskanie czasu, który, jak wynika z badania, najchętniej jest wykorzystywany do podnoszenia kompetencji w tym obszarze. Interesujące jest, że rozwiązania AI wychodzą poza działy IT usprawniając działanie marketingu, sprzedaży czy nawet HR – podkreśla Diana Oleksiuk-Szczurowska, odpowiedzialna za obszar AI i kompetencji w polskim oddziale Microsoftu.

Co ciekawe, aż 93,6 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla przyznaje, że byłaby w stanie zapewnić nagrody finansowe dla tych pracowników, którzy zdobyliby wyższy poziom umiejętności istotnych z punktu widzenia wdrażania i adaptacji AI. Mogłyby być wprowadzane w formie przyspieszonego awansu, premii lub kombinacji tych czynników:

wzrost wynagrodzeń – na tę formę promocji wskazało 41,62 proc. ogółem w porównaniu z 57,55 proc. w Polsce;

wypłata premii – 25,58 proc. ogółem w porównaniu z 17,92 proc. w Polsce;

awanse – 20,18 proc. ogółem vs 22,64 proc. w Polsce.

Co ciekawe, ponad 65 proc. pracowników polskich firm wykorzystujących AI w sposób zaawansowany przyznaje, że ich pracodawca robi obecnie wystarczająco dużo, aby odpowiednio ich przygotować na dalszy rozwój tej technologii w organizacji. W firmach, które nie wdrażają sztucznej inteligencji lub dopiero z nią eksperymentują, odsetek ten spada do 40 proc. Co więcej, 70 proc. pracowników rozważa zmianę miejsca pracy, gdyby pracodawca nie inwestował w ich rozwój umiejętności.