MedApp i Future Processing łączą siły. W ramach podpisanego listu intencyjnego, specjaliści obu firm będą wspólnie pracować m.in. nad rozbudową analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który rozpoznaje nieprawidłowości w sygnałach EKG.

Współpraca będzie dotyczyć także symulacji i wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz zwiększenia możliwości obrazowania 3D i 4D w medycynie. Spółki koncentrują się na rozwiązaniach dla kardiologii i onkologii. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone na mocy odrębnej umowy.

MedApp specjalizuje się w telemedycynie. Liczy na przyspieszenie wzrostu dzięki efektowi synergii.

Gliwicka spółka Future Processing wytwarza specjalistyczne oprogramowanie dla handlu, przemysłu i usług, jak również medycyny. Zatrudnia ponad 900 osób.