Do prezydium rady dyrektorów Związku Pracodawców Usług IT – Software Development Association Poland (SoDA) dołączył Paweł Pustelnik, dyrektor zarządzający (od 2020 r.) Future Processing. Z gliwicką firmą jest związany od 17 lat.

Deklaruje, że w ramach pełnionej funkcji przez najbliższe dwa lata chce koncentrować się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem szansy, jaką dla krajowych firm IT mogą stać się programy związane z cyfryzacją UE oraz wzmocnieniu wizerunku polskiego sektora technologicznego za granicą.

Paweł Pustelnik

Obok Pawła Pustelnika skład prezydium rady dyrektorów SoDA na lata 2021-2023 tworzą:

Bartosz Majewski, Codibly – Create Impact Innovate,

Przemysław Mikus, Liki Mobile Solutions,

Konrad Weiske, Spyrosoft

Jan Zborowski, Softwaremill.

Ich kadencje zostały przedłużone.

SoDa zrzesza obecnie 133 przedsiębiorstwa, których łączny obrót to 1,5 mld złotych, zatrudniających ok. 21 tys. pracowników.

„Usługi, które dostarczają swoim klientom krajowe firmy programistyczne są, na tle konkurencji z innych państw, naprawdę wysokiej jakości”– zapewnia Paweł Pustelnik.

Dlatego w najbliższych latach chcemy skoncentrować się na budowie mocniejszego wizerunku polskich firm IT poza granicami Polski, aby móc skuteczniej wykorzystywać ten atut. Będziemy również działać w obszarze public advocacy na rzecz branży np. w sferze kształtowania rozwiązań prawnych w kluczowych dla nas obszarach” – zapowiada nowy członek władz SoDA.

Poand. Business Harbor rozszerzony

Między innymi dzięki staraniom SoDA rozszerzono o kolejne kraje program Poland. Business Harbour, pierwotnie dedykowany programistom z Białorusi.

Priorytetem organizacji ma pozostać działanie na rzecz zwiększania potencjału rynku pracy w branży i globalnej konkurencyjności sektora.

„Duży potencjał dostrzegamy w działaniach związanych z cyfryzacją Unii Europejskiej. Angażujemy się w krajowy etap opracowywania założeń programów, które mają stać się fundamentem po pandemicznej odbudowy europejskiej gospodarki, tak by firmy IT w UE mogły w jak największym stopniu uczestniczyć w unowocześnianiu gospodarek” – mówi Paweł Pustelnik.

Od jesieni 2020 r. SoDA współpracuje z Microsoftem, w zakresie szkolenia swoich pracowników w obszarze kompetencji związanych z usługami chmurowymi, co jest związane z partnerstwem amerykańskiego koncernu z Chmurą Krajową.

Firmy z branży optymistycznie patrzą w przyszłość

W opublikowanej w czerwcu trzeciej edycji raportu przygotowywanego przez SoDA „Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce” aż 70 proc. firm uczestniczących w badaniu zadeklarowało bardzo dobre nastawienie do przyszłości. Około 30 proc. wskazała, że skutki pandemii miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Wskaźnik ten wzrósł z 6 proc. w kwietniu 2020 r.

Wzrostowi zapotrzebowania na usługi programistyczne towarzyszy większy popyt na specjalistów w tej dziedzinie: 60 proc. badanych firm od początku pandemii zwiększyła zatrudnienie, a prawie 80 proc. planuje w tym roku dalsze powiększenie swoich zespołów.