Dzięki zmianom sprawy mają być prowadzone sprawniej i szybciej. W postępowaniu przygotowawczym dopuszczone zostanie wykorzystanie m.in. wideo- i telekonferencji. Z ich pomocą strony wraz z arbitrami będą mogły ustalić m.in. terminy rozpraw i dopuszczenie dowodów. Ma to zwiększyć transparentność całego procesu.

Proponowany regulamin zawiera zapisy korzystne dla przedsiębiorców. Np. strony sporu już na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym powinny wiedzieć, kiedy zapadnie wyrok i w jaki sposób będzie przebiegać postępowanie. Na usprawnienie postępowania wpłyną również zmiany dotyczące m.in. postępowania dowodowego. Chodzi np. o dopuszczeni dowodu z opinii biegłego zamówionej przez stronę, a nie tylko z opinii zleconej przez zespół orzekający. Proponowana jest również możliwość przeprowadzenia dowodu w oparciu o świadków, poprzez sporządzenie ich pisemnych oświadczeń, później uzupełnianych przesłuchaniem przed sądem polubownym.

Przygotowywany regulamin umożliwi ponadto wydawanie zarządzeń organizacyjnych w formie postanowień. Maciej Łaszczuk, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG, przewodniczący Komisji ds. Nowego Regulaminu, liczy na to, że nowy regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG stanie się wzorem dla innych sądów tego typu i przyczyni się do modyfikacji przepisów w kodeksie cywilnym.

Ostateczna wersja nowego regulaminu powinna powstać do początku września. Wówczas mógłby on wejść w życie od początku przyszłego roku.