… i w znacznym stopniu ograniczyły w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne – wynika z badania przeprowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dotyczy to także gmin.

Chęć do inwestowania odbiera m.in. brak pewności działania na przyszłość oraz nieprzyjazny klimat dla biznesu. Inwestycje ograniczyły także gminy, które oczekują zwiększenia dostępności środków z UE.

Badania nie tylko potwierdzają wcześniejsze sygnały o ograniczeniu aktywności inwestycyjnej polskich firm, ale wskazują także na przyczyny takiego stanu  – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – Przedsiębiorcy oczekują stabilnego otoczenia prawnego, poprawy klimatu dla przedsiębiorczości i uproszczenia przepisów. Mam nadzieję, że te oczekiwania będą wzięte pod uwagę w trakcie realizowania planów gospodarczych rządu. Warto podkreślić, że powodzenie ambitnych programów socjalnych, będzie zależało od tego, czy znajdą się środki na ich realizację. Będzie to trudne bez zachęcenia przedsiębiorców do większej aktywności 

Dodaje też, że KIG dostrzega pozytywne dla przedsiębiorców efekty działań m.in. Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale liczy, że nie będą to jedyne resorty, które zaangażowane będą w poprawę klimatu inwestycyjnego. 

Z ankiety KIG wynika, że w przypadku blisko 60 proc. inwestujących przedsiębiorców, wydatki w 2016 r. były niższe niż w 2015. Więcej środków na inwestycje przeznaczyło 22,7 proc. ankietowanych firm, u a 17,8 proc. nakłady pozostały na podobnym poziomie, jak rok wcześniej.

Wśród przyczyn ograniczenia inwestycji, najczęściej wymieniana była polityka krajowa wobec przedsiębiorców. Wskazało ją 67 proc. przedsiębiorców. Często wymieniana była także niepewność co do przyszłości (66 proc.) oraz zły klimat inwestycyjny (60 proc.). Przedsiębiorców zniechęcają również bardziej dotkliwe kary za błędy i odstępstwa w procesach inwestycyjnych oraz nieprzyjazna polityka podatkowa. 

Biznes dostrzega także pozytywy, w tym m.in. większą skuteczność w ściganiu przestępczości oraz zwiększenie skuteczności w ściąganiu podatków.

Jak zachęcić biznes do zwiększenia nakładów na inwestycje? Wśród czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wzrost zainteresowania inwestycjami ankietowani wskazywali m.in. bardziej przejrzyste regulacje podatkowe, poprawę klimatu dla inwestycji i stabilizację otoczenia prawnego. Zachętą do inwestowania byłaby także zmiana postawy władzy, która – zdaniem wielu ankietowanych – propagandowo wspiera biznes, a faktycznie mu przeszkadza.

Badanie KIG mówi także o zmniejszeniu aktywności inwestycyjnej gmin.  W 45 proc. gmin wydatki na inwestycje w 2016 roku były mniejsze niż rok wcześniej. Główne przeszkody hamujące gminne inwestycje to m.in. zbyt wolne tempo uruchamiania środków UE i ich ograniczona dostępność.

Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej marcu 2017 r. na grupie blisko 300 przedsiębiorców i ponad 150 samorządów.