Sąd okręgowy dla centralnej Kalifornii finalnie zatwierdził ugodę w sprawie pozwu zbiorowego amerykańskich inwestorów przeciwko CD Projektowi i menedżerom z zarządu. W ramach porozumienia spółka wypłaci powodom 1,85 mln dol. (obecnie ok. 7,5 mln zł). Kwotę tę częściowo pokryje ubezpieczyciel. Postanowienie sądu zamyka sprawę.

Warunki ugody ustalono w grudniu 2021 r., a w styczniu 2023 r. sąd wstępnie ją zatwierdził.

Pozew zbiorowy (wcześniej było to kilka pozwów, które sąd skonsolidował w jedno postępowanie) przeciwko spółce i jej liderom wniesiono po premierze Cyberpunka w końcu 2020 r., gdy okazało się, że konsolowa wersja gry jest niedopracowana. Spowodowało to gwałtowną przecenę akcji spółki. Inwestorzy – nabywcy amerykańskich papierów wartościowych opartych na akcjach CD Projektu – zarzucili w pozwie CD Projektowi i menedżerom studia, że swoimi wypowiedziami przed premierą Cyberpunka wprowadzili rynek w błąd, dlatego przecena papierów zaskoczyła inwestorów i w efekcie ponieśli oni straty. Dlatego domagali się rekompensaty.

W ramach zatwierdzonej finalnie ugody inwestorzy w zamian za wynegocjowaną kwotę zrzekają się roszczeń wobec spółki i jej zarządu oraz wycofują pozew. Z drugiej strony ugoda nie oznacza przyznania się CD Projektu do winy.

Najlepszy III kwartał w historii

Decyzja kalifornijskiego sądu zbiegła się z ogłoszeniem wyników finansowych studia za III kw. 2023 r. Okazały się najlepsze w historii, jeśli chodzi o ten okres roku.

Przychody Grupy CD Projekt wyniosły 443 mln zł, o 80 proc. więcej niż przed rokiem, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 203 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie.

Marża netto segmentu CD Projekt Red przekroczyła 50 proc., a przychody GOG.com odpaliły o ponad 90 proc. rok do roku.

Dobre wyniki to efekt udanej premiery Widma Wolności (duży dodatek do Cyberpunka 2077, który zadebiutował 26 września br. – w kilka dni sprzedano ok. 3 mln kopii) i wysokiej sprzedaży bazowej gry Cyberpunk 2077 – poinformował CFO koncernu Piotr Nielubowicz.