Biuro wrocławskiej centrali dystrybutora Ropla Computers zmieniło adres oraz numery telefonu i faksu. Korespondencję do dystrybutora należy teraz kierować na adres:
ROPLA Computers
ul. Rogowska 117c
54-440 Wrocław
tel. (71) 787-99-39

faks (71) 787-99-30

Siedziba firmy ani adresy pozostałych oddziałów nie zmieniły się.