Marcin Rulnicki, dyrektor finansowy i członek zarządu ds. finansowych Grupy Asseco South Eastern Europe, złożył rezygnację z funkcji w zarządzie. Jako przyczynę podał względy osobiste – informuje spółka. Rezygnacja nastąpi z dniem 30 kwietnia br.

Marcin Rulnicki jest związany z grupą Asseco od 2009 r., gdy objął stanowisko Corporate Finance Manager w Asseco Poland. Pełnił również m.in. funkcję członka rady dyrektorów grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, przewodniczącego rady dyrektorów Formula Systems, był w radzie nadzorczej matrix42 i zarządzie Asseco South Western Europe.

Od 2008 r. Marcin Rulnicki prowadził niezależną działalność doradczą specjalizującą się w projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Przed przejściem do Asseco był związany z firmami finansowymi, jak Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI oraz Heitman Financial. Pracował także jako audytor w Arthur Andersen, a także w EY.

Covid-19 nie zaszkodził firmie

W III kw. 2020 r. Asseco SEE osiągnęło przychody podobne jak rok wcześniej – 227,5 mln zł. Wyraźnie poprawiła rentowność – zysk brutto na sprzedaży urósł o 24 proc. (66,5 mln zł), a zysk netto o 29 proc. – do 37,2 mln zł.

Wzrosty odnotowano w segmencie rozwiązań w obszarze płatności, głównie dla e-handlu, oraz w utrzymaniu terminali płatniczych. Poprawa nastąpiła także w sektorze bankowym.

Grupa Asseco SEE informuje, że jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Zatrudnia prawie 2,9 tys. pracowników.