Nakłady na IT w sektorze publicznym wzrosną o 0,6 proc. w 2020 r. wobec 2019 r., co w czasach Covid-19 nie jest złym wynikiem, jeśli porównać go z zakładaną dekoniunkturą na całym rynku enterprise IT (-8 proc. r.r, do sumy 2,7 bln dol. globalnie) – prognozuje Gartner.

Przewiduje się, że inwestycje w IT w sektorze publicznym będą stanowić 16 proc. globalnych wydatków na IT na rynku przedsiębiorstw we wszystkich branżach łącznie.

Gartner uzasadnia dobrą prognozę dla sektora public przyspieszeniem inwestycji w usługi cyfrowe administracji, w informatyzację ochrony zdrowia, w IT w edukacji oraz przekwalifikowaniem pracowników w celu wsparcia rodzin i osób dotkniętych skutkami pandemii.

W sektorze publicznym wzrosną jedynie wydatki na oprogramowanie (+4,5 proc.), a usługi wyjdą na zero. Najbardziej zmniejszą się zakupy sprzętu (-8,3 proc.) i inwestycje w centra danych (-7,2 proc.). Zakładane są większe wydatki na e-zdrowie w br. Spora część tej kwoty to jednak inwestycje w USA.

Przewiduje się, że mniej pilne projekty, takie jak ERP i automatyzacji procesów (RPA) zostaną opóźnione, a środki popłyną na krytyczne inwestycje, takie jak cyfryzacja miejsc pracy i informatyzacja ochrony zdrowia. W krajach UE wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej ma być jednym z priorytetów i objąć m.in. rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej – według prognozy.

Zdaniem analityków w administracji przyspieszy wdrożenie usług w chmurze. Wydatki na lokalne serwery i pamięć masową będą spadać.

Wydatki w sektorze publicznym w 2019 r. oraz prognoza na lata 2020 – 2021 (dane światowe)

SektorWydatki (mld dol.)Wzrost (%)Wydatki (mld dol.)Wzrost (%)Wydatki (mld dol.)Wzrost (%)
Usługi IT152,6854,5152,6920.0158,223,6
Oprogramowanie99,3449,4103,7684,4112,2468,2
Usługi telekomunikacyjne64,1170,362,545-2,464,5493,2
Usługi wewnętrzne63,305-0,162,74-0,960,462-3,6
Sprzęt32,4954,729,786-8,329,742-0,1
Centra danych28,191-0,226,168-7,227,0843,5
W sumie440,1363,9437,698-0,5452,3033,3
Źródło: Gartner