90 proc. przedsiębiorstw polskiego sektora technologicznego korzysta z otwartych systemów operacyjnych a 97 proc. używa technologii open source rozwijając własne rozwiązania IT – wynika z badania Polski rynek Open Source 2017, przeprowadzonego w związku z konferencją Open Source Day 2017.

Jak wskazali ankietowani, otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane w obszarze systemów operacyjnych (90 proc.). Na drugim miejscu znalazły się otwarte bazy danych (używa ich 73,5 proc. badanych), na trzecim narzędzia do automatyzacji (44,6 proc.) a na kolejnych inne komponenty służące do rozwoju oprogramowania (analiza logów, kontenery). Rozwiązania open source są też ważnym narzędziem w obszarze przetwarzanie w chmurze i big data.

Zgodnie z wynikami badania, największymi zaletami otwartego oprogramowania są: optymalizacja kosztów (60 proc.) i elastyczność rozwiązań (60 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: brak uzależnienia od dostawcy, możliwość samodzielnej realizacji projektów z wykorzystaniem otwartego kodu, nowoczesność i bezpieczeństwo rozwiązań.

Nie bez znaczenia dla decyzji o wyborze rozwiązań open source jest też liczna, gotowa do dzielenia się wiedzą społeczność użytkowników otwartego oprogramowania. „Społeczność open source nie tylko pomaga sobie wzajemnie w dzieleniu się informacjami, ale także często uczestniczy w budowaniu małych fragmentów kodu. Przedstawiając problem innym, w krótkim czasie możemy liczyć nie tylko na odpowiedź, ale także na wskazówki, że inne rozwiązanie może być dla nas lepsze” – mówi Przemysław Sękalski, dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.