Jujubee rozpoczyna przegląd opcji strategicznych. Analizowane będą przede wszystkim możliwości połączenia z innym podmiotem, partnerstwo strategiczne i pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego. W grę wchodzą też inne transakcje skutkujące zmianą struktury akcjonariatu. Proces ten potrwa maksymalnie do I kw. 2024 r. włącznie. Obecnie największym udziałowcem spółki jest prezes Michał Stępień (9,21 proc. akcji).

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeglądu opcji 15 września br. Jak zapowiedziano, w jego trakcie spółka będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii.

Katowickie studio produkuje gry na PC, konsole i urządzenia mobilne. Jego strategia uwzględnia wydawanie gier w modelu self-publishing (bez udziału zewnętrznego wydawcy), jak też przy współudziale wydawcy. Jujubee koncentruje się na produkcji autorskich gier średnio budżetowych z segmentu strategii, symulacji i gier przygodowych. Zamierza wydawać do dwóch tytułów o budżecie 1-2 mln zł rocznie przy jednoczesnym rozwijaniu mniejszych projektów.

W II kw. 2023 r. spółka miała 312 tys. zł przychodów ze sprzedaży i 11,5 tys. zł zysku netto. W I poł. 2023 r. przychody wyniosły 647 tys. zł, a zysk 77 tys. zł.