Według badania IT Clubu ABSL – organizacji zrzeszającej inwestorów z sektora usług dla biznesu – 91 proc. firm z tej branży zamierza zwiększyć zatrudnienie jeszcze w tym roku, a zdecydowana większość planuje rozszerzać zakres swojej działalności w ciągu kolejnych 2 lat. Chodzi zwłaszcza o powiększanie oferty zaawansowanych rozwiązań, np. analityki biznesowej, zarządzania projektami, architektury technicznej i biznesowej. Poszukiwani będą przede wszystkim analitycy biznesowi i programiści, a także specjaliści od technologii sieciowych, project managerowie z dobrą znajomością języków obcych (ze względu na dużą liczbę zagranicznych klientów). Ważnym kryterium wyboru pracownika będą tzw. umiejętności miękkie (komunikatywność, zdolność do pracy w zespole itp.). 

Dane GUS-u pokazują, że od 2009 do 2013 r. liczba firm świadczących usługi IT wzrosła z 40,2 do 60,7 tys. Największe z nich zatrudniają 55 tys. osób. Łącznie w całym sektorze jest ponad 140 tys. pracowników. Przedsiębiorstwa z branży obsługują głównie polskich klientów (88 proc.), a 64 proc. skupia się na zagranicznych markach. W przypadku firm z zagranicznym kapitałem usługi świadczone są globalnie – 80 proc. takich firm oferuje je w Europie Zachodniej, a ponad 50 proc. – klientom z Ameryki Północnej.

Raport ABSL pokazuje, że w ostatnich 3 latach 90 proc. firm zwiększyło zakres świadczonych usług. Większość przedsiębiorstw realizuje co najmniej kilka procesów biznesowych.

Według prognozy w najbliższych latach rynek usług IT będzie notować stabilny wzrost. Globalne wydatki firm na ten cel powinny zwiększać się średnio o 4,6 proc. rocznie. Na koniec 2018 r. mają wynieść 3,9 mld dol. Duża konkurencja między firmami IT i małe różnice między produktami oznaczają, że przyszłością sektora są te przedsiębiorstwa, które najlepiej zaadaptują nowe technologie i odpowiedzą na potrzeby klientów.

– Firmy, które będą w stanie opanować takie obszary jak mobilność, Big Data, media społecznościowe, automatykę, robotykę czy automatyzację procesów biznesowych będą wygrywać na rynku w przyszłości – prognozuje Grzegorz Śniadała, przedstawiciel IT Club ABSL.