Aplikacje Krytyczne, spółka informatyczna resortu finansów, miały 6,7 mln zł straty w 2019 r. To ponad dwukrotnie mniej niż w 2018 r. (14,7 mln zł) – dzięki dotacji z budżetu państwa.

Jak wyjaśnia zarząd, straty wynikają z ustawowej koncepcji nieodpłatnego przekazywania systemów ICT, budowanych i unowocześniach przez spółkę, na rzecz ministra finansów.

Aplikacje Krytyczne zostały powołane do budowy, rozbudowy lub unowocześnienia systemów i rozwiązań teleinformatycznych, które mają poprawić wykrywanie naruszeń przepisów podatkowych oraz ściągalność podatków i innych opłat. Spółka może świadczyć usługi wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Nie ma zgody na komercyjną działalność.

15 mln zł na wynagrodzenia

Wynik firmy informatycznej fiskusa obciążają głównie rosnące koszty wynagrodzeń. W 2019 r. zwiększyły się one o ok. 40 proc. wobec 2018 r., z 10,7 mln zł do 15 mln zł. Dodatkowo 3 mln zł poszło na ZUS.

Rosnące koszty płac idą w parze z rosnącym zatrudnieniem – w końcu ub.r. Aplikacje Krytyczne zatrudniały 103 osoby, z tego 92 zajmowały się IT (produkcja oprogramowania, utrzymanie, bezpieczeństwo informatyczne). Dla porównania w styczniu 2019 r. było w załodze 66 pracowników IT.

Wynagrodzenia to główny składnik kosztów operacyjnych spółki, które wyniosły 22,8 mln zł w 2019 r. Ponadto wydała ona 1 mln zł na licencje i sprzęt, jak PC czy serwery.

Według planów z marca br. na koniec 2020 r. liczba pracowników Aplikacji Krytycznych miała wzrosnąć do 128 osób (w tym 111 etatów IT).

Uzasadniono to koniecznością wykonania zleconych i planowanych projektów oraz poszerzeniem backoffice.

Jak zasypano 25 mln zł straty

Na koniec 2019 r. kapitał zakładowy Aplikacji Krytycznych obniżono o 30 mln zł. Uzyskana w ten sposób kwota poszła na pokrycie 24,6 mln zł strat z lat ubiegłych, a resztę, tj. ponad 5 mln zł, przeznaczono na kapitał zapasowy. Nie na długo, bo trzeba pokryć ponad 6 mln zł straty za 2019 r.

W 2019 r. spółka miała na tapecie ponad 50 projektów, w tym różne prace związane z JPK i STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), czyli systemem analitycznym pomagającym wykrywać nadużycia dzięki monitorowaniu przepływów na rachunkach przedsiębiorstw.

Rozpiska na 2020 r. przewiduje prace nad podobną liczbą projektów. Oprócz JPK i STIR, są to m.in. rozwój e-Podatków, kasy wirtualne, e-Urząd Skarbowy, centralna hurtownia danych i in.

NIK swego czasu zwróciła uwagę na wysokie koszty działania finansowanej przez państwo spółki informatycznej – według jej raportu w 2017 r. koszty były prawie 3 razy wyższe niż wartość zadań zrealizowanych dla Ministerstwa Finansów. W ocenie NIK nieuzasadnione było podwyższenie kapitału zakładowego Aplikacji Krytycznych o 15 mln zł i pokrycie 3,3 mln zł straty za 2016 r.