Zespoły IT resortu finansów wzmocnią fachowcy z zewnątrz. Spółka IT ministerstwa, Aplikacje Krytyczne (AKMF), rozstrzygnęła przetarg „na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT”. Wykonawcy wynajmą specjalistów do realizacji zadań w ramach projektów i prac prowadzonych przez AKMF. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na 3 lata (lub do wyczerpania środków).

Aplikacje Krytyczne zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia do 80,5 mln zł brutto.

Przetarg ogłoszono w listopadzie ub.r., a w styczniu br. otwarto oferty. Złożyło je 19 podmiotów.

Zestawienie złożonych ofert

Całkowita cena oferty brutto stanowi sumę cen za 1 MD (manday), tj. 8 godz. zegarowych pracy dla każdego wymienionego profilu w formularzu oferty.

Aplikacje Krytyczne Ministerstwa Finansów chcą wynająć fachowców 50 specjalizacji, m.in. projektantów UX, programistów, w tym Java, .NET, front-end, Oracle, Dynamics, Android, iOS, analityków biznesowych i systemowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, administratorów (Azure, Big Data, baz danych, aplikacji), architektów (infrastruktury, systemów, chmury, bezpieczeństwa aplikacji), jak też scrum masterów, kierowników projektów i in.

Na rozstrzygniecie przetargu trzeba było długo czekać. Wybór wykonawców został sfinalizowany w połowie maja br. W tym gronie znalazło się 10 firm.

Kryteria wyboru stanowiły: cena (70) i termin zmiany konsultantów (30). Najwięcej punktów można było uzyskać za wymianę w ciągu najwyżej 7 dni kalendarzowych.

Wybrani wykonawcy

Maksymalną liczbę 100 pkt uzyskało konsorcjum Rungu Systems i Eskom IT. Najmniej miał Comarch (79,74 pkt). Z tym że spośród złożonych 19 ofert ocenie nie podlegało 5: 7N, Accenture, Engave, ITDS i New Media Studio.

W umowach wykonawczych kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty będą inne niż w ramowych: cena (60) i dostępność konsultantów (40).