Sygnity zapewni usługi specjalistów IT dla Aplikacji Krytycznych, spółki informatycznej Ministerstwa Finansów. Zawarto umowę ramową, której wartość wyniesie maksymalnie 12,9 mln zł brutto.

Sygnity w konsorcjum z Makeitright zostało wybrane jako jeden z wykonawców w przetargu Aplikacji Krytycznych na outsourcing kadry informatycznej. Spółka fiskusa potrzebuje specjalistów do projektów IT realizowanych dla Ministerstwa Finansów.

Przetarg na „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne” ogłoszono w lutym br. Do rywalizacji o kontrakty stanęło 11 podmiotów.

40 tys. specjalistów w ofercie

W maju br. Aplikacje Krytyczne wśród wykonawców – obok Makeitright i Sygnity, 7N, Britenet oraz Sii – wybrało konsorcjum Euvic, Team Connect i Edge One Solutions. Uzyskało ono najwyższą notę. Na jego korzyść przeważyła liczba konsultantów, co stanowiło jedno z kryterium wyboru (40 proc.), obok ceny (60 proc.).

Otóż konsorcjum zgłosiło w postępowaniu liczbę 40 tys. konsultantów. Okazało się, że największe polskie korporacje IT, tj. Asseco i Comarch, nie zatrudniają łącznie tylu informatyków. Duże bazy fachowców mają natomiast firmy rekrutacyjne, z którymi Euvic wszedł w konsorcjum. Rozstrzygnięcie Aplikacji Krytycznych zaskoczyło konkurentów.

Według SIWZ „pod pojęciem konsultanta aktywnego w bazie wykonawcy zamawiający rozumie konsultanta, który na dzień składania ofert posiada zawartą umowę o współpracy z wykonawcą składającym ofertę”.

Wybór skasowany

Asseco, konsorcjum Sygnity i Makeitright oraz Billenium złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W lipcu KIO wydała wyrok w sprawie przetargu.

W rezultacie Aplikacje Krytyczne zgodnie z wyrokiem KIO unieważniły wybór wykonawców. Powtórzono ocenę ofert.

Tym razem do podpisania umowy ramowej zostało wybranych 5 wykonawców:
Sii
Britenet
Asseco Poland
7N
Konsorcjum Sygnity i Makeitright

Kolejność odzwierciedla liczbę przyznanych punktów – najwięcej uzyskało Sii (83,08).

Spółki zaoferowały najlepszą cenę (liczoną według tzw. stawek manday – 8 godz. zegarowych) i najszerszy dostęp do specjalistów.

W postępowaniu oferty oprócz konsorcjum złożyli również: BlueSoft, Pentacomp, a także S&T Services Polska, Transition Technologies, Billenium oraz wspomniane konsorcjum Euvic. Oferty 4 z ostatnich wymienionych podmiotów nie podlegały ocenie w nowym otwarciu.

Wypożyczeni fachowcy w służbie fiskusa

Body leasing w ramach przetargu obejmuje fachowców 25 specjalizacji, potrzebnych według Aplikacji Krytycznych do realizacji kluczowych projektów dla Ministerstwa Finansów. Będą pracować dla resortu przez 2 lata – na taki okres są zawierane umowy ramowe z wykonawcami.

Tą drogą kadry IT fiskusa wzmocnią m.in. kierownicy projektów, architekci hurtowni danych, rozwiązań BI, analitycy, administratorzy, programiści, developerzy, testerzy,

Aplikacje Krytyczne integrują dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów, co pozwala na wypracowanie modeli analitycznych oraz rozwiązań, mających na celu dostarczenie systemów w celu zmniejszenia luki podatkowej. Spółka odpowiada również za wdrażanie rozwiązań przygotowanych dla ministerstwa oraz podatników i wsparcie MF w zakresie rozwoju i utrzymania krytycznych systemów.

Projekty w sektorze publicznym dostały przyspieszenia
„Zauważamy rosnące zapotrzebowanie na wysoko zaawansowane usługi IT w sektorze publicznym, w szczególności w finansach publicznych, służbie zdrowia a także w zakresie innych projektów z obszaru administracji państwowej. Obecne przyspieszenie po części wynika z planu informatyzacji państwa, w tym kalendarza zmian prawnych, ale jest także konsekwencją zastoju spowodowanego lockdownem, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy”– komentuje Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.