Polskie firmy są zainteresowane zakupem odnowionego sprzętu biurowego (drukarki, kopiarki, skanery), gdyby miał gwarancję i pełną funkcjonalność. Pod tymi warunkami dla 26 proc. średnich i 17 proc. dużych przedsiębiorstw mógłby to być sprzęt pierwszego wyboru – według badania Canon Polska i K+Research by Insight Lab.

Natomiast blisko połowa pytanych (48 proc.) deklaruje, że rozważa dodanie takiego sprzętu do istniejącej już floty urządzeń. Częściej są to duże firmy (55 proc.).

Co ciekawe, 13 proc. badanych dużych przedsiębiorstw nie jest świadomych istnienia odnowionego sprzętu biurowego. Natomiast tylko 7 proc. nie ufa takim urządzeniom i zamierza kupować wyłącznie nowe.

Firmy chcą ekonomicznego sprzętu

Przedsiębiorstwa coraz więcej wagi przywiązują do kosztów eksploatacji urządzeń.

Przy zakupie nowego sprzętu biurowego istotnym czynnikiem dla osób decyzyjnych jest jego ekonomiczność (75 proc. wskazań), czyli głównie niskie zużycie energii i atramentów albo tonerów. Efektywność urządzeń ma nieco większe znaczenie dla dużych firm niż średnich.

85 proc. twierdzi, że patrzy na zrównoważony rozwój

Aż 85 proc. respondentów (łącznie odpowiedzi: tak i raczej tak), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, twierdzi, że przy zakupie nowego sprzętu opiera swoją decyzję o zrównoważone parametry produktu i działania producenta w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Z badania wynika więc, że w polskich firmach rośnie świadomość ekologiczna i zainteresowanie rozwiązaniami nastawionymi na ochronę środowiska. Decydenci coraz częściej dostrzegają też korzyści płynące z wykorzystywania odnowionego sprzętu.

„Nacisk na osiąganie zysków ustępuje miejsca zainteresowaniu tym, w jaki sposób dana rzecz może być wytworzona i użytkowana, zgodnie z wartościami etycznymi oraz w sposób przyjazny dla środowiska” – twierdzi Przemysław Huk, research manager w K+Research.


Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2023 roku przez K+Research by Insight Lab. na zlecenie Canon Polska. Wzięli w nim udział przedstawiciele dużych i średnich polskich firm: osoby odpowiedzialne za zaplecze IT i organizowanie pracy biurowej oraz dyrektorzy administracyjni.