W I półroczu 2023 r. Grupa NTT System osiągnęła przychody o 14 proc. większe niż rok wcześniej (679,5 mln zł).

Twierdzi, że ze względu na specyfikę działalności – ceny sprzedaży są w istotnej części oparte o codziennie zmieniające się kursy walutowe – najbardziej reprezentatywnym poziomem analizy rentowności jest wynik przed opodatkowaniem.

Niższa marża, ale większy zysk

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 35 proc. r/r i wyniósł 15,1 mln zł, a zysk netto o 34 proc., do 12,2 mln zł. Przy tym marża brutto na sprzedaży spadła z 5,72 proc. do 5,41 proc.

Wyniki finansowe Grupy NTT System w I poł. 2023 r.

Na wyniki grupy w I półroczu 2023 wpłynął przede wszystkim ok. 12-proc. wzrost przychodów na rynku polskim (jego udział w sprzedaży wyniósł ok. 93 proc.). Sprzedaż w pozostałych krajach UE wzrosła o 63 proc.

Dystrybucja mocno w górę

Istotnie zwiększył się udział i wartość dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej, głównie dzięki większej sprzedaży smartfonów, produktów sieciowych i komponentów (procesorów, płyt głównych i kart graficznych). W tym segmencie obroty urosły o 25 proc. r/r, przekraczając 0,5 miliarda złotych.

Również znacząco wzrosła sprzedaż w obszarze elektromobilności (w tym hulajnóg elektrycznych).

O 23 proc., do 114 mln zł, poprawiły się przychody z dystrybucji komputerów i tabletów innych producentów.

Spadek produktów przetworzonych

Jednocześnie nastąpił duży spadek sprzedaży produktów przetworzonych, jednak przy rozwoju produktów własnych – zapewnia spółka. W sumie przychody z obu działalności stopniały o połowę rok do roku, do niecałych 40 mln zł w I poł. 2023.

Przychody z głównych produktów i usług Grupy NTT System

W całym roku 2023 zanosi się więc na większą sprzedaż niż w 2022 r. (1,25 mld dol.).

Spółka zapowiada, iż m.in. zamierza umocnić swoją pozycję na rynku rozrywki, poprzez rozbudowę oferty
do użytkowników domowych i graczy.

Nie wykluczamy rozszerzenia oferty dystrybucyjnej o zupełnie nowe obszary, w których dotychczas nie działaliśmy” – stwierdza zarząd.

Jednocześnie NTT System zapewnia, że istotnie rozszerzył ofertę smartfonów i komputerów.

8,4 mln zł na płace w I poł. br.

Przeciętne zatrudnienie w spółce w I poł. 2023 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 152 etatów,
natomiast rok wcześniej 147. Zatrudnienie na dzień 30.06.2023 r. wynosiło 153 osób.

Koszty wynagrodzeń łącznie z ZUS-em (8,4 mln zł) okazały się nieznacznie niższe niż przed rokiem (-1 proc.).