Poczta Polska jak na razie nie rozstrzygnęła jednego z największych postępowań IT w tym roku. Obejmuje ono dostawę oprogramowania z licencjami na czas nieokreślony i prawem do uaktualniania, subskrypcje usług i oprogramowania, pakiety usług hostowanych i platformowych oraz dodatkowe pakiety wsparcia technicznego (600 godz.) na rzecz Poczty Polskiej, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe.

Poczta przygotowała na realizację zamówienia 92,63 mln zł brutto. Cztery oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekroczyły jednak ten budżet.

Oferty złożyli:
Integrated Solutions (95,24 mln zł)
APN Promise (97,97 mln zł)
Crayon (97,25 mln zł)
SoftwareOne (98,58 mln zł)

Poczta zamawia dziesiątki tysięcy subskrypcji – w sumie 56 różnych pakietów oprogramowania i usług. M.in. kupuje pakiety subskrypcji standardowej usługi hostowanej (ponad 33 tys. szt.), usług zarządzania urządzeniami i tożsamością użytkowników (ponad 24 tys.), platformy usługi hostowanej (9 tys.), licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego (12 tys.), ERP-y i in.

Kryterium wyboru jest cena. Umowa zostanie podpisana na 3 lata.