Chodzi o zakup licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do posiadanych już stacji roboczych i serwerów.  W około 7,5 tys. placówek Poczty Polskiej działa ponad 40 tys. komputerów, ponad 20 tys. tabletów do obsługi przesyłek, ponad 8 tys. serwerów i około 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania. Poczta użytkuje na co dzień takie produkty, jak: firmowa poczta elektroniczna, wideokonferencje, dokumenty w chmurze, pakiety biurowe.

Przedmiotem obecnego przetargu jest sprzedaż i dostarczenie oprogramowania z licencjami na czas nieokreślony i z prawem do uaktualniania, udostępnienie pakietów subskrypcji usług standardowych i oprogramowania, zapewnienie standardowych pakietów usług hostowanych i platformowych oraz standardowych usług wsparcia do powyższych produktów, jak również zapewnienie dodatkowych pakietów wsparcia technicznego w łącznej liczbie 600 godzin w okresie trwania umowy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. W swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, tj. produkty i usługi dla Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz Poczta Polska Usługi Cyfrowe.