Aż 73 proc. przedsiębiorców obawia się spadku sprzedaży w II kw. 2020 r. w porównaniu do I kw. 2020 r., a 66 proc. liczy się z utratą płynności finansowej. To nienotowany dotąd poziom pesymizmu – według Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego. Nastroje badano w II połowie marca, gdy wprowadzono ograniczenia z powodu Covid-19.

Wskaźnik Barometru na II kw. 2020 r. jest najniższy w historii – 32,5 pkt. na 100. W I kw. br. było to 49,8 pkt. Wynik poniżej 50 pkt. oznacza niesprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP.

Wskazanie barometru oparto na badaniu nastrojów w 4 sferach: poziom sprzedaży, planowane inwestycji w środki trwałe, płynność finansowa i zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie.
 
W trzech obszarach dominująca część respondentów prognozuje pogorszenie sytuacji. W największym stopniu dotyczy to sprzedaży – tylko 5 proc. liczy na jej wzrost w II kw. br.

Źle jest z płynnością finansową – tu jedynie niecałe 3 proc. zapytanych spodziewa się poprawy.

Nieco lepiej, choć daleko od optymistycznych prognoz, jest z poziomem planowanych inwestycji – 42 proc. prognozuje spadek, a 16 proc. wzrost.

W przypadku zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne więcej MŚP oczekuje wzrostu niż spadku (27 proc. wobec 18 proc.), jednak EFL zakłada, że wynika to nie z potrzeby zgromadzenia środków na inwestycje, lecz na bieżącą działalność.