Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Cameramanager.com ma ofertę monitoringu wideo jako usługi (Video Surveillance as-a-Service, VSaaS). Mogą z nich korzystać zarówno firmy, jak I klienci indywidualni. Opłaty są pobierane w abonamencie. W najtańszej wersji usługa kosztuje 4.95 euro za miesiąc.

Dzięki przejęciu Panasonic chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie VSaaS. Zespół Cameramanager.com przejdzie do Panasonic Europe.