Grupa konsultantów Oracle’a iTech będzie świadczyć usługi konsultingowe, przeznaczonych dla użytkowników produktów Oracle. Będą to kilkudniowe warsztaty, prowadzone w siedzibie klienta. Warsztaty te mają na celu pokazanie praktycznego zastosowania produktów, nie zaś nauczenie ich od podstaw. Obecnie w ofercie znajduje się pięć warsztatów, związanych z produktami:
– Oracle Enterprise Manager
– Oracle Designer
– Oracle Developer Server
– XML Developer Kit
– System bezpieczeństwa bazy danych Oracle

Warsztaty mają na celu:
– szybkie zainstalowanie nowych produktów,
– zapoznanie się z ich możliwościami,
– przekazanie doświadczenia w ich wykorzystywaniu,
– szybkie osiągnięcie efektywności w wykorzystywaniu narzędzi, w tym celu iTech dostarcza przykładowe półprodukty, skrypty i szablony.

Poza prowadzeniem warszatów iTech, która zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji na zamówienie według metodyki zwanej CDM (Custom Development Method). Zespół liczy obecnie 6 konsultantów etatowych oraz 40 specjalistów zewnętrznych, programistów i projektantów oprogramowania.
CDM jest zbiorem podręczników metodycznych, standardów, wskazówek i wzorców oraz programów wspomagających planowanie projektów. Używając tych zasobów można zdefiniować i śledzić wykonanie wszystkich procesów, faz, zajęć, zadań, produktów oraz zależności. CDM dostarcza schematy planowania projektu, szacowania pracochłonności zadań, kontroli wyników i śledzenia postępów prac projektowych.