NTT System zawarło z Coface Poland Factoring aneks do umowy faktoringowej z 2010 r. Na jego mocy zwiększono maksymalny limit finansowania spółki do 50 mln zł. To kolejne powiększenie limitu, który w grudniu ub.r. wzrósł do 40 mln zł.

Jako dodatkowe zabezpieczenie podwyższono zastaw rejestrowy na zapasach o 999 tys. zł, tj. do kwoty 10,999 mln zł. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczeń pozostają bez zmian.

NTT System ostatnio znacznie poprawiło wyniki finansowe. W I kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 93 proc., i to na większej marży (8,4 proc.) niż przed rokiem (6,1 proc.). Zysk netto poprawił się o 150 proc., do 4,3 mln zł.

Jak zaznaczył w maju br. prezes NTT System Tadeusz Kurek, komentując wyniki za 2020 r., brak dostatecznego finansowania dystrybucji IT w Polsce przez instytucje finansowe wciąż jest istotnym problemem.