Grupa NTT System rozpoczęła rok od dużych wzrostów. W I kw. 2021 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,34 mln zł. To 2,5-krotnie więcej niż w I kw. 2020 r. (1,74 mln zł). To także wyższa kwota, niż w razem wziętych pierwszych kwartałach lat 2017 – 2020 (4,246 mln zł).

Co istotne marża brutto wzrosła do 8,4 proc. wobec 6,1 proc. przed rokiem.

Znacznie wyższe profity niż w ub.r. osiągnięto przy niemal dwukrotnie (o 93 proc.) wyższych przychodach w wysokości 235,6 mln zł.

Trwa prosperita na polskim rynku
„Na wyniki grupy kapitałowej NTT System w I kwartale 2021 r. wpłynął przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost przychodów na polskim rynku we wszystkich kanałach sprzedaży” – mówi Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

95 proc. sprzedaży w Polsce

Warto odnotować, że NTT System opiera swój biznes niemal całkowicie na rynku krajowym. W I kw. 2021 r. sprzedaż w Polsce wygenerowała 95 proc. obrotów grupy (223,8 mln zł).

Wybrane wyniki grupy NTT SystemI kw. 2021 r. (tys. zł)I kw. 2020 r. (tys. zł)Zmiana
Przychody ze sprzedaży235 588122 01993%
Marża brutto8,4%6,1%2,3pp
Zysk operacyjny6 2272 614138%
Zysk netto4 3411 736150%
Źródło: NTT System

Dystrybucja w rozkwicie

W związku z zapotrzebowaniem na komputery do nauki i pracy zdalnej wzrosła dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów w NTT System – do 81,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 140 proc. rok do roku (wcześniej 33,5 mln zł).

Istotnie wzrósł też udział i wartość dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej – ponad 2-krotnie, do 143,3 mln zł z 71,6 mln zł w I kw. 2020 r.

Sprzedaż własnej marki w dół

Natomiast sprzedaż własnych produktów NTT i przetworzonych nadal jest w trendzie spadkowym. W I kw. 2021 r. zmniejszyła się o 42 proc., do kwoty 7,7 mln zł. Tym samym miała już tylko 3,3 proc. udziału w przychodach weterana wśród polskich producentów sprzętu komputerowego (rok temu udział własnych produktów NTT w sprzedaży grupy wyniósł 10,8 proc.).

Źródło: NTT System

Optymizm rozpisany na lata

„Wyniki I kw. 2021 r. napawają optymizmem w zakresie tego, co powinno wydarzyć się w kolejnym roku i latach następnych. Pandemia pokazała jak istotne jest inwestowanie w IT. Jednocześnie spółka i jej grupa kapitałowa pokazały, że potrafią sobie radzić w trudnych warunkach i powiększyć udział rynkowy” – komentuje prezes Tadeusz Kurek.

Grupa obserwuje również ożywienie w sprzedaży do firm i sektora publicznego. Jest coraz więcej przetargów i zapytań ofertowych.

Zdaniem szefa spółki nadzieją na trwałą tendencję rozwoju inwestycji w IT są środki unijne, jakie zasilą rynek w najbliższych latach. W ramach Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową przewidziano 3,034 mld euro. Co więcej inne obszary KPO również wiążą się z wydatkami na cyfryzację (w sumie pula środków do zagospodarowania może wynieść nawet 58 mld dol.).