Krzysztof Stahl, objął stanowisko Country Operation Officer (COO) ICL. Simon Sanders, dotychczas tymczasowo pełniący obowiązki dyrektora generalnego został jego zastępcą. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że w najbliższej przyszłości nie są przewidywane inne zmiany w kierownictwie.