TETA_Personel, system do zarządzania personelem, został powiększony o moduł Elektronicznych Akt Osobowych, służący do archiwizacji danych osobowych. Moduł powstał przy współpracy Tety i Rodan Systems.