1 marca br. stanowisko dyrektora sprzedaży w FileNET objął Marcin Sobieraj. Pracuje on w firmie początku istnienia polskiego oddziału (1999 r.). Dotychczas Marcin Sobieraj odpowiadał za sprzedaż w kanale partnerskim (ComArch, ComputerLand, Emax, OptiX i Ster-Projekt).
Do obowiązków nowego dyrektora należy rozszerzanie współpracy z partnerami firmy, rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami oraz nawiązywanie nowych kontaktów z firmami krajowymi i polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji.
Marcin Sobieraj jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W 1994 r. studiował w Stanach Zjednoczonych. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Poprzednio pracował m.in. w Budimex Soft, Ster-Projekt i Polska OnLine. Ma 31 lat.