Z początkiem lipca w ABC Dacie rozdzielono obszary sprzedaży i zarządzania produktami. Funkcję dyrektora generalnego sprzedaży, która podlega bezpośrednio prezesowi zarządu, objął Dariusz Grądek. Będzie on odpowiedzialny za realizację strategii sprzedażowej ABC Daty, budowę działu B2B oraz dostosowywanie regionalnych struktur do zadań, związanych z nowym planem rozwoju spółki (ogłoszonym w marcu br.).

Z kolei Wojciech Łastowiecki, wiceprezes ABC Daty, odpowiada za „budowanie marży i zarządzanie portfolio produktowym dystrybutora w celu podnoszenia rentowności”. 

Według spółki celem zmian w strukturze jest intensyfikacja działań sprzedażowych. Strategia ABC Daty zakłada silniejszą koncentrację nna ekspansji geograficznej, podnoszeniu marży, aktywizacji sprzedaży, wzmacnianie kompetencji ABC Daty jako dystrybutora z wartością dodaną.

– W I kwartale br. zwiększyliśmy sprzedaż o 43 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2012 r., a w II kwartale wzrost może być jeszcze wyższy. W całym roku chcemy wypracować ponad 4,1 mld zł przychodów – mówi Norbert Biedrzycki, prezes ABC Daty.

Dariusz Grądek ostatnio był prezesem zarządu/dyrektorem generalnym w iSource. Wcześniej był związany z Veracompem, odpowiadając za obszar handlu i marketingu. 

Dariusz Grądek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz The Stockholm University School of Business and The Grand Valley State University (Executive MBA). Ukończył także studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz European Summer School For Advanced Management Aarhus.