Novell dostarcza IBM WebSphere Advanced Edition 3.5 dla NetWare 5.1. Jest to rozwiązanie oparte na Javie, obsługujące Java Servlets, Java Server Pages, Java Beans i XML. IBM WebSphere Advanced 3.5 dla NetWare dostępny jest u autoryzowanych partnerów Novella w cenie 7,5 tys dol. za serwer. IBM WebSphere Standard Edition3.5 dla NetWare zawarty jest w pakiecie NetWare 5.1. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/websphere.