Jacek Orzeł został p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Powołał go na tę funkcję minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jacek Orzeł jest menedżerem, ekonomistą i informatykiem ze specjalizacją w zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez całą dotychczasową karierę zajmował się różnymi aspektami zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa i ryzyka. Jest ekspertem ENISA, unijnej organizacji ds. cyberbezpieczeństwa, w zakresie ochrony danych osobowych, ekspertem od zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, w tym informatycznym, ekspertem w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, oraz audytorem wewnętrznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Przed objęciem stanowiska p.o. dyrektora NCBR był dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej pracował m.in. w ministerstwach: rozwoju, inwestycji i rozwoju, w GUS oraz w Invest-Banku, NBP i PFRON, gdzie był dyrektorem IT.

Jacek Orzeł zastąpił na stanowisku szefa NCBR Pawła Kucha, który kierował tą instytucją od sierpnia 2022 r.