Dostawcy chmury spoza wielkiej trójki (AWS, Microsoft, Google) zwiększyli swoje przychody z usług infrastruktury chmurowej o ponad 150 proc. od początku 2018 r. Jednak ich łączny udział w rynku spadł z 49 proc. do 35 proc., ponieważ ich tempo wzrostu pozostaje znacznie poniżej liderów – według Synergy Research. Amazon, Microsoft i Google łącznie miały w II kw. 2022 r. 65 proc. udziału w światowym rynku, w porównaniu z 61 proc. rok wcześniej.

W sumie w II kw. br. przychody z usług infrastruktury chmurowej (IaaS, PaaS i hostowanych usług chmury prywatnej) wyniosły 54,7 mld dol., a końcowe przychody w ciągu 12 miesięcy sięgnęły 205 mld dol.

Na dynamikę wpłynął jednak drogi dolar. Gdyby kursy wymiany pozostały niezmienione w ciągu roku, wzrost byłby o ok. 6 pkt proc. wyższy.

„Wydatki na usługi w chmurze wciąż rosną nieubłaganie”

Większość rynku stanowią usługi IaaS i PaaS, które w II kw. 2022 r. wzrosły o 31 proc. Tu wielka trójka kontroluje 72 proc. rynku.

Według analityków wydatki na usługi chmurowe „rosną nieubłaganie”.

Wzrost wykorzystania chmury nadal rośnie w imponującym tempie. Spowodowało to wyraźne przyspieszenie zarówno uruchamiania nowych hiperskalowych centrów danych, jak wydatków na sprzęt i oprogramowanie do data center. Nasze prognozy pokazują dalszy silny wzrost wszystkich kluczowych wskaźników rynku chmury” – informuje John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research.