Zarząd Karen Notebook poinformował, że 13 marca 2001 roku zostały uregulowane wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z zawartej 7 marca 2000 roku ugody z Toshiba Europe. Łączna wartość zobowiązań wynosiła 1,6 mln marek.