Celem zmian jest dostosowanie JPK do obowiązku wystawiania dokumentów księgowych w Krajowym Systemie e-Faktur (od 1 lipca 2024 r.). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie JPK_VAT z deklaracją.

Główne założenia projektu MF:

  • dostosowanie do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczanie faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do tego systemu.

Fiskus liczy na to, że zmiany wprowadzone do pliku JPK_VAT ułatwią administracji skarbowej weryfikację, czy zadeklarowana wysokość podatku pokrywa się z kwotą faktycznie zapłaconą. Nowe przepisy mają także przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku i ograniczyć liczbę nadużyć związanych z VAT.

„Wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy pomocy KSeF może się przyczynić do standaryzacji innych dokumentów i procedur księgowych. Dalsza cyfryzacja rozliczeń podatkowych to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy dzięki rozwiązaniom informatycznym będą mogli zautomatyzować wymianę danych i przyspieszyć proces płatności. KSeF zniesie też konieczność samodzielnej archiwizacji faktur i potrzebę wystawiania ich duplikatów” – komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup.

Uwagi do przepisów można przesyłać do 14 listopada br. na adres: sekretariat.PT@mf.gov.pl. Resort zapowiedział ponadto, że w związku z planowanymi zmianami nastąpi modyfikacja struktury logicznej pliku JPK_VAT. Nowa wersja dokumentu ma zostać niebawem opublikowana na stronach ministerstwa, ale termin aktualizacji nie został jeszcze podany.