Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. – zdecydowało Ministerstwo Finansów. Dotychczas zapowiadany termin to 1 stycznia 2024 r.

Resort ogłosił, że wprowadził zmiany po konsultacjach do projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania, uwzględniając m.in. postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i sektora IT.

Ze strony biznesu nie brakowało głosów krytyki, wskazywano na problemy związane z powszechnym wdrożeniem nowego systemu, surowe kary i luki w projekcie. Podkreślano również, że wdrożenie nowego systemu fakturowego wymaga zmian procesów w całej firmie, a czasu na to jest już niewiele. Także księgowi nie kryli obaw.

Co jeszcze zmieni się w KSeF

Inne istotne zmiany w projekcie KSeF ogłoszone przez ministerstwo to wydłużenie o dodatkowe pół roku (do 1 stycznia 2025 r.) terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Wyłączono z KSeF faktury konsumenckie (B2C).

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

Sankcje za naruszenie przepisów KSeF będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2025 r. – ogłosił resort finansów.

Jak mają skorzystać przedsiębiorcy

Jednocześnie MF przekonuje o korzyściach dla biznesu z wdrożenia KSeF. Twierdzi, że pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. System ma m.in. przyspieszyć obieg dokumentów, zwroty VAT-u, zapewnić automatyczną archiwizację. Termin zwrotu VAT-u skróci się do 40 dni. Nie będzie już potrzeby generowania plików JPK_FA.

Przedsiębiorcy dzięki przyspieszeniu procesowania faktur poniosą niższe koszty – przekonuje resort.