Po pierwszym szoku pandemii firmy z branży szybko doszły do siebie, a coraz więcej z nich uważa, że miała ona pozytywny wpływ na ich biznes – według raportu SoDA “Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce”.

Przyspieszona cyfryzacja i wzrost popytu sprawiły, że aż 84 proc. badanych przedsiębiorstw odnotowało większe zapotrzebowanie na oferowane przez nie usługi i produkty. Połowie firm udało się zrealizować 95 proc. zakładanego budżetu w 2020 r., a ponad jedna czwarta przekroczyła próg 100 proc. Tylko 7 proc. odnotowało utratę zysku w 2020 roku.

Mediana rentowności EBITDA branży w 2020 r. wyniosła 12 proc.

Firmy deklarują, że zatrudniają więcej pracowników niż w 2019 r. Średnia wysokość wynagrodzeń wzrosła o 10-20 proc.

Blisko jedna trzecia ankietowanych twierdzi, że skutki pandemii miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Wskaźnik ten wzrósł z 6 proc. do 30 proc. wobec 2019 r.

Źródło: SoDA, “Wpływ Covid-19 na branżę Software House w Polsce”

Szybko zrobiło się dobrze

Już w II kw. 2020 r. firmy zadeklarowały, że zwiększyły przychody średnio o 20 proc., podczas gdy prognozowana rentowność wynosiła 15 proc.

O ile II kw. 2020 r. okazał się bliski prognozom, to IV kw. 2020 r. zdecydowanie przewyższył oczekiwania.  Jedna czwarta firm podwyższyła prowizję od sprzedaży. Aż 74 proc. firm stwierdziła, że cyfrowe kanały okazały się równie skuteczne co tradycyjne, więc zamierzają kontynuować ten trend.

„Zaobserwowaliśmy spore ożywienie na rynku zwłaszcza w obszarach danych oraz cyfrowej transformacji, co przełożyło się na nowe kontrakty i rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami. Zanotowaliśmy wzrost o 11 proc. względem III kw. 2020 r.” – komentuje Paweł Pustelnik, Managing Director we Future Processing.

Większy budżet na marketing

W firmach zaczęto także eksperymentować z nowymi formami marketingu. Budżet na te działania zwiększono średnio o 58 proc. Zwiększono aktywność online, taka jak podcasty czy webinary, jednak najskuteczniejszymi narzędziami pozostała strona internetowa, media społecznościowe i marketing szeptany.

80 proc. menedżerów spełniło oczekiwania

Zdecydowana większość firm w 2020 r. przeszła na zdalny model pracy. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie jej standardów i skuteczność zarządzania firmą. Aż 80 proc. menedżerów spełniło oczekiwania swoich pracowników.

Nadzieje i troski

Aż 70 proc. firm tworzących oprogramowanie jest optymistycznie nastawiona co do przyszłości.

84 proc. liderów jest przekonanych, że ich firmy zmierzają we właściwym kierunku.

Jednak za wzrostem sprzedaży idzie większe zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników. 

Największą troską jest obecnie brak specjalistów. Prawie połowa firm obawia się o zatrzymanie pracowników oraz zobowiązania płatnicze.

Ogólne nastroje w branży są pozytywne, jednak coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników rodzą obawy o przyszłość” – komentuje Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA.

Jak zauważa raport, wzrost zapotrzebowania na usługi IT może być wyjątkową okazją do stworzenia znaczącego polskiego towaru eksportowego.

Źródło: SoDA, “Wpływ Covid-19 na branżę Software House w Polsce”

—–

SoDA  (Organizacja Pracodawców Usług IT) zrzesza głównie firmy software’owe i dostarczające usługi outsourcingu IT. W raporcie “Wpływ Covid-19 na branżę Software House w Polsce” analizie zostały poddane m.in. obszary zarządzania, transformacji cyfrowej, marketingu i sprzedaży, rentowności oraz zatrudnienia w firmach z branży w 2020 r.