Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują wniosków opartych na danych, które mogą wykorzystać do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Aż 82 proc. spośród 670 decydentów ds. IT stwierdziło, że inwestycja w odpowiednią strategię zarządzania danymi zaowocuje lepszymi wynikami biznesowymi. Jednak 73 proc. przyznaje, że ich firmy stosują rozproszone i odizolowane strategie zarządzania danymi, które uniemożliwiają dostarczenie potrzebnych informacji – wynika z badania Forrester Consulting zleconego przez Oracle.

Chcą zrozumieć klientów

Według badania 82 proc. respondentów chce, aby ich strategia dotycząca danych zaowocowała lepszym zrozumieniem klienta i jego lepszą obsługą.
 
Raport podaje, że 36 proc. danych jest przechowywanych lokalnie, 19 proc. w chmurze publicznej, a 18 proc. w prywatnej.

„Klienci powinni być w stanie łączyć dane ze wszystkich źródeł na jednej platformie, aby interpretować je niezależnie od ich lokalizacji. Liczy się zarówno to, co mogą zrobić z kluczowymi danymi już teraz, jak i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Coraz częściej dokonuje się tego w hybrydowym środowisku wielochmurowym” – twierdzi Reinier van Grieken, wiceprezes Oracle i szef działu systemów na region Europy i Bliskiego Wschodu.

 
Potrzeba prostoty

Badanie pokazuje, że z powodu większej złożoności, którą jeszcze bardziej pogłębia praca w różnych środowiskach informatycznych, 64 proc. respondentów ma problem z zarządzaniem hybrydową infrastrukturą wielochmurową. Nic więc dziwnego, że 70 proc. uważa konieczność uproszczenia swoich procesów informatycznych za istotny priorytet.

Wdrażanie wielochmurowego hostingu danych wynika z potrzeby dywersyfikacji oraz dostępu do unikalnych własności poszczególnych rozwiązań – ok. 60 proc. respondentów wskazało „dostęp do konkretnych technologii lub możliwości” jako przyczyny wdrożenia strategii wielochmurowej.

Połowa nie daje rady ochronić danych

Spośród badanych 83 proc. firm uważa, że podczas realizacji swojej strategii zarządzania danymi muszą cały czas mieć na uwadze wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych. Jednak połowa respondentów przyznaje, że nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ochrony danych i przestrzegać regulacji w zakresie bezpieczeństwa.

Z kolei 75 proc. uważa, że brak ekspertów ds. integracji danych oraz data science hamuje tworzenie i wdrażanie skutecznej strategii zarządzania danymi.

Autorzy raportu zalecają przedsiębiorstwom, aby skorzystali z pomocy swoich partnerów technologicznych w zakresie wdrożenia ujednoliconej platformy danych, która zapewni im widoczność całego środowiska hybrydowego oraz fundamenty w zakresie bezpieczeństwa, które będą na tyle elastyczne, aby spełnić bieżące i przyszłe wymagania.

„Jednym z najczęstszych wyzwań w rozwiązaniach chmurowych jest efektywne zarządzanie danymi w przypadku, gdy organizacja wykorzystuje więcej niż jedną platformę – a pamiętajmy, że technologie chmurowe wręcz ułatwiają stosowanie rozwiązań pochodzących od różnych dostawców, ze względu na podejście oparte o subskrypcję i łatwość tworzenia nowych usług” – zauważa Witold Świerzy, ekspert Presales PaaS w Oracle Polska.

Dane pochodzą z badania „Moving the Needle: Data Management for the Multi-Hybrid Age of IT”.