Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie w tym tygodniu, ma umożliwić organom kontrolnym szybsze i skuteczniejsze działanie. W przypadku drobnych nieprawidłowości, które nie zagrażają zdrowiu i życiu, inspektorzy zamiast karać mogą pouczać. Jeśli przedsiębiorca w wyznaczonym terminie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem, sankcji nie będzie. Szczególnie łagodnie będą traktowane nowe firmy, które są sprawdzane po raz pierwszy. Za pracę na czarno PIP będzie mogła karać przedsiębiorców mandatem, a nie jak dotychczas kierować sprawę do sądu. 

Celem zmian jest usprawnienie pracy kontrolerów. Uproszczenie procedur ma umożliwić im większą operatywność. Inspekcja Pracy ma teraz częściej sprawdzać przedsiębiorców.