Małopolska KAS skontrolowała grupę powiązanych ze sobą firm, działających w branży e-commerce. Należą do międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzącej platformy sprzedaży internetowej – informuje resort finansów.

Stwierdzono, że spółki nieprawidłowo zaliczały do kosztów podatkowych wydatki bezpośrednio związane z emisją nowych udziałów. Jak stwierdza skarbówka, wydatki te, jako związane z przychodami niepodlegającymi opodatkowaniu, nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kontrolerzy ustalili, że polskie spółki zaciągały pożyczki na nierynkowych zasadach od powiązanej z nimi luksemburskiej spółki. Następnie wykazywały w kosztach podatkowych zawyżone odsetki od pożyczek.

Kontrolowane podmioty zgodziły się z ustaleniami kontrolerów, złożyły korekty deklaracji i wpłaciły zaległy podatek – ponad 30 mln zł CIT z odsetkami.

Jak podaje skarbówka, KAS wykorzystała takie narzędzia kontroli, jak JPK na żądanie i międzynarodowa wymiana informacji.