Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych rozpoczęło wdrażanie systemu Impuls BPSC w Osmofrost,
przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem owoców i warzyw. Wdrożone zostaną moduły do obsługi finansów, księgowości i kosztów, środków trwałych, dystrybucji, gospodarki materiałowej i produkcji.