HP uczestniczy w projekcie budowy Parku Technologicznego, zarządzanego przez spółkę Interior, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta Nowa Sól, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych firm i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Interior ma zapewnić nowoczesną infrastrukturę biurową i techniczną, laboratoria, usługi doradcze, szkolenia. Koszt realizacji projektu sięga 17 mln zł, z tego 10 mln zł pochodzi z dotacji unijnych.

Budżet na stworzenie centrum przetwarzania danych, które zostało zaprojektowane przez HP, wynosi 4,5 mln zł. Umowa o współpracy zawarta przez producenta przewiduje także otwarcie w parku Interior laboratorium badawczego dla naukowców, wykładowców i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. HP dostarczy sprzęt do badań naukowych i ćwiczeń. Zaplanowano również cykl wykładów dla studentów dotyczący wirtualizacji, cloud computingu, bezpieczeństwa i budowy systemów informatycznych.

W ramach laboratorium HP będzie działać chmura obliczeniowa z przeznaczaniem dla projektów badawczych (m.in. nad rozwojem cloud computingu). Z jej zasobów będą korzystać także zielonogórscy studenci.

Zgodnie z umową Data Center i laboratorium HP będą gotowe w II połowie 2011 r.