Adobe Systems rozpoczął sprzedaż polskiej wersji programu Adobe Photoshop 6.0 PL. Podczas instalacji programu użytkownik może wybrać wersję językową – polską lub angielską.
Cena detaliczna programu Adobe Photoshop 6.0 PL do systemów Macintosh OS 8.5, 8.6 i 9.0, Windows 98/NT 4.0/Me/2000 wynosi 4200 zł. Użytkownicy, którzy kupili wersję Adobe Photoshop 6.0 CE mogą uzyskąć bezpłatne uaktualnienie do wersji PL. Właściciele międzynarodowej, angielskojęzycznej wersji programu, również otrzymają rabat na aktualizację do polskiej wersji.