Według PMR Research rośnie udział połączeń VoIP w całkowitym czasie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce. Na koniec 2012 r. wynosił 34 proc., był o 5 proc. większy niż rok wcześniej i o blisko 10 proc. niż w 2010 r. PMR szacuje, że z telefonii internetowej korzysta ponad 2,5 mln osób, w tym blisko 550 tys. firm. Przedsiębiorcy wdrażają VoIP ze względu na niższe koszty połączeń (nawet o 60 proc. w porównaniu tradycyjną telefonią) i dostęp do usług dodatkowych (np. wirtualnego faksu, centrali telefonicznej, telekonferencji). Zamawia je coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw.

– Ceny połączeń głosowych VoIP spadają, dlatego potencjał wzrostu na produktach opartych o proste połączenia telefoniczne jest niewielki bądź żaden –
tłumaczy Michał Jakubowski, prezes easyCALL – Natomiast w przypadku usług innowacyjnych, związanych z zaspokajaniem potrzeb przedsiębiorców, potencjał wzrostu jest bardzo duży.
 
Szef firmy zakłada, że w ciągu najbliższych kilku lat średnia liczba połączeń realizowanych za pośrednictwem VoIP będzie zdecydowanie wyższa niż obecnie i zbliży się do poziomu rynków rozwiniętych. W takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Francja VoIP obejmuje kilkadziesiąt proc. połączeń głosowych.

Obecnie easyCALL pracuje nad możliwością odbywania walnych zgromadzeń poprzez VoIP. – Koszty z tym związane, szczególnie w dużych firmach, są znaczące informuje Michał Jakubowski. – Będziemy oferować nie tylko rozwiązanie techniczne, lecz także infrastrukturę prawną, zweryfikowaną zarówno od strony notariusza, jak i systemu zabezpieczeń.

Według szefa easyCALL dostawca może osiągnąć wyższe marże nie na usłudze głosowej, lecz na produktach dodatkowych. Według niego klienci sięgają po nie coraz chętniej. – Na początku z reguły korzystają z prostych produktów. Kiedy przekonają się, że są stabilne, bezpieczne i mają wysoką jakość, to decydują się na rozszerzanie współpracy – informuje spółki easyCALL.

Według analizującej rynek telekomunikacyjny firmy Point Topic, Polska należy do krajów o największym na świece wzroście użytkowników technologii IP. W 2012 r. zajęliśmy dziewiąte miejsce, a trzecie pod względem przyrostu procentowego. W Europie liderem wykorzystania telefonii VoIP jest Francja z 22 mln numerów oraz Niemcy (10 mln).